“นิพิฏฐ์” กาง 2 ทฤษฎีล้มล้างรัฐบาล ไม่ชอบด้วยกม. วิเคราะห์ชัด ๆ ทำได้หรือไม่

3018

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ในประเด็น “การใช้กำลังล้มล้างรัฐบาล ทำได้หรือไม่ ?” มีเนื้อหาดังนี้… “การใช้กำลังล้มล้างรัฐบาลด้วยวิธีรุนแรง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำได้หรือไม่ มี 2 ทฤษฎี

ทฤษฎีที่ 1. เห็นว่า ทำได้ เมื่อเห็นว่ารัฐบาลได้ละเมิด “สัญญาประชาคม” ในสาระสำคัญ ประชาชนสามารถใช้กำลังล้มล้างรัฐบาลได้

ทฤษฎีที่ 2. เห็นว่า ทำไม่ได้ แม้รัฐบาลละเมิดสัญญาประชาคม ก็ไม่ควรล้มรัฐบาลด้วยกำลัง เพราะอาจเกิดภาวะ “ไร้รัฐ” เกิดขึ้น กลุ่มนี้เห็นว่า “อยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแต่มีความแน่นอน ดีกว่าการอยู่โดยไร้กฎหมาย” กลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยการเลือกตั้งในครั้งต่อไป

เขียนมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจมีคำถามตรง ๆ ว่า ผมเห็นด้วยกับทฤษฎีไหน ตอบเสียเลยว่า ผมเป็นเสรีชน ดังนั้น ผมต้องเห็นด้วยกับทฤษฎีที่ 1. ที่เห็นว่าสามารถล้มรัฐบาลที่ละเมิดสัญญาประชาคมได้ เพราะผมก็เคยชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ มาแล้วโดยเห็นว่ารัฐบาลสมัยนั้นละเมิดสัญญาประชาคมในหลักสำคัญ ด้วยเหตุผล 2 ประการ (เคยเขียนเรื่องนี้แล้ว)”

“ปัญหา คือ อย่างไร จึงจะถือว่ารัฐบาลละเมิดสัญญาประชาคม จนประชาชนสามารถใช้กำลังเข้าขับไล่ได้ คำถามนี้ ต้องใช้ทั้งทฤษฎีและข้อเท็จจริงมาตอบ เริ่มตั้งแต่ “สัญญาประชาคม คืออะไร” ความรุนแรง คือไร ? ซึ่งยาวครับ เอาไว้คุยกันต่อ”