พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงร.9 พระมหากษัตริย์ผู้อ่อนน้อมและไม่ถือพระองค์

5623

พสกนิกรชาวไทย คงคุ้นตากับภาพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเยี่ยมเยือนราษฎร ใกล้ชิดกับพสกนิกรอย่างไม่ถือพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดกับราษฎรที่สุด

และยังทรงเป็นต้นแบบของความอ่อนน้อม อ่อนโยน ไม่ถือพระองค์ไม่ว่ากับราษฎรหรือใครก็ตาม พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสมอมา

ดังภาพที่เราได้เห็นเมื่อวาน (23 ตุลาคม 2563) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  ทั้งสองพระองค์ทรงแย้มพระสรวลทักทายอย่างใกล้ชิด สร้างความปลื้มปิติให้แก่พสกนิกร ทรงมีพระปฏิสันถารกับพสกนิกรชาวไทยอย่างเป็นกันเองกว่าชั่วโมง พสกนิกรที่เฝ้ารอรับเสด็จต่างพากันเปล่งเสียง “ในหลวงสู้ๆ” เหตุการณ์แสดงถึงความมีพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถามไถ่ทุกข์สุขพสกนิกรอย่างเป็นกันเอง อย่างไม่ถือพระองค์ หายากยิ่งเหลือเกินที่จะมี พระเจ้าแผ่นดินผู้สูงศักดิ์ ที่ใกล้ชิดติดดินกับประชาชนขนาดนี้