อ้น สราวุธ สวมเสื้อเหลืองรับเสด็จฯในหลวง ขณะพสกนิกรทยอยร่วมจงรักภักดี

4326

จากที่”เว็บไซต์ หน่วยงานในพระองค์ 904″ www.royaloffice.th ได้เผยแพร่ข้อความข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมว่า

วันที่ 23 ตุลาคม2563  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช  วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.ถึง 17.00 น.

ขณะที่เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯมายังพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขณะที่เพจ ไทยภักดี ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเนื่องในวันปิยมหาราช โดยได้ เชิญชวนประชาชนผู้ภักดี เข้าร่วมรับเสด็จในหลวง เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ “ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า” ราชดำเนิน และพระบรมมหาราชวัง เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
รวมทั้ง อดีตพระพุทธะอิสระ หรือ หลวงปู่พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย ได้เปิดเผยถึงกิจกรรมในวันนี้ที่จะเดินทางไปร่วมรับเสด็จฯด้วยว่า

วันที่ ๒๓ ตุลานี้ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
พวกเราคนรักสถาบัน จะไปรวมตัวพร้อมกันที่ หน้าประตูวิเศษไชยศรี และหน้าลานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ ๕
เชิญชวนลูกไทย ใจภักดีทุกท่านสวมเสื้อหลากสี ยกเว้นสีดำ เพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

ล่าสุด สราวุธ มาตรทอง หรือ อ้น สราวุธ นักแสดงชาวไทย ลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ได้เดินทางมาร่วมรับเสด็จฯด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง โดยอยู่บริเวณประตูวิเศษไชยศรี ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังด้วย