ประชาชน เข้าถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันปิยมหาราช

1788

ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อสีเหลืองมาเข้าแถวรอบระเบียงคต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อรอคิวเข้าไปกราบด้านในปราสาทพระเทพบิดร โดยจนท.สนว.จัดแบ่งเป็น 2 แถว

กำหนดให้เข้ากราบจำนวน 50 คนต่อรอบ เพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยประชาชนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

สำหรับสตรีที่จะเข้ากราบต้องสวมกระโปรงเท่านั้น บรรยากาศตั้งแต่เช้าเป็นต้นมา ประชาชนหลั่งไหลมาอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ประชาชนไม่ย้อท่ออดทนรอด้วยใจรักและภักดี ประชาชนส่วนหนึ่งเตรียมพวงมาลัยดอกไม้และดอกกุหลาบมาถวายเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช