ดร.เสรี ชี้ ผู้จงรักภักดีต้องเลิกเป็น พลังเงียบ แนะ 6 ข้อ ปกป้องสถาบัน!?!

3941

ดร.เสรี วงษ์มณฑา แนะ 6 วิธีการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้จงรักภักดีต้องเลิกเป็นพลังเงียบ ต้องแสดงให้คนไทยด้วยกันเห็นว่าคนไทยส่วนมากยังคงจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คว่า พสกนิกรผู้จงรักภักดีต้องเลิกเป็นพลังเงียบ ต้องแสดงให้คนไทยด้วยกันเห็นว่าคนไทยส่วนมากยังคงจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยแนะ 6 วิธีการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยระบุข้อความว่า

1. จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีโดยสงบ ให้คนเห็นจำนวนของคนไทยที่จงรักภักดี ทำในพื้นที่สาธารณะที่ไม่กีดขวางการจราจร ไม่มีการปราศรัย มีแต่ร้องเพลง

2. ช่วยกันโพสต์ข้อความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจจองพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ที่เป็นคุณแก่ปนะเทศและประชาชนคนไทยบนพื้นที่social media หลายๆ platforms มั้งๆ Facebook และ Twitter คนที่เป็น digital influencers ต้องช่วยกัน

3. สร้างข้อความ # ที่แสดงความจงรักภักดีใน Twitter แล้วช่วยกัน retweed ให้คนไทยที่รักชาติได้เห็นจำนวนคนที่แสดงตนว่าเป็นผู้จงรักภักดีให้เป็นอันดับต้นๆ

4. พ่อแม่ ครู เจ้านาย เมื่อมีโอกาสให้ข้อมูลแก่เด็กๆที่เราดูแลอยู่ก็ต้องพยายามเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและความอยู่รอดของประเทศไทยเพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์

5. โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริศัทที่มีพนักงานเกิน 100 จัดกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีกันเหมือนกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนทั้ง 4 ในกลุ่มจตุรมิตร

6. รัฐบาลต้องให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐ สถานีวิทยุของรัฐมีรายการประเภท talk และประเภทสารคดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่แสดงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงช่วยพัฒนาประเทศและทำให้คนไทยอยู่อย่างร่มเย็น

ช่วยกันนะคะ #พลังเงียบต้องไม่เงียบ #เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ #เราคือคนไทยผู้ภักดี #ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์