กลุ่มนักศึกษาอาชีวะฯ ประกาศ รวมพล 33 สถาบัน จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

6220

ร่วมแสดงพลัง!! กลุ่มนักศึกษาอาชีวะฯ ประกาศ รวมพล 33 สถาบัน จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์!!

ในขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ แถลงการณ์ของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะฯ ซึ่งได้มีการนัดหมายรวมตัวกัน ในวันที่ 23 ต.ค.63 เวลาประมาณ 07.00 น. บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันปิยะมหาราช

ซึ่งได้มีการเปิดเผยว่า “กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน” ได้นัดรวมตัวกันของกลุ่มพี่น้องอาชีวะ จำนวนกว่า 33 สถาบัน ได้นัดรวมตัวกัน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เวลา 07.00 น. พร้อมกับจะมีการอ่านแถลงการ “อาชีวะคืออาชีวะของพระราชา” พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน และร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ทางด้านกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน ร่วมกับโครงการทำดีเพื่อพ่อ ได้ประกาศในจุดยืนชัดเจน คือ ยึดมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข