ศรีสุวรรณ บุกทำเนียบ ร้องนายกฯ ตั้ง กก.สอบ 716 อาจารย์ พร้อมขึ้น Blacklist

2867

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย บุกทำเนียบ ร้องนายกฯ ตั้ง กก.สอบ 716 อาจารย์ พร้อมขึ้น Blacklist

จากกรณีที่ได้มีการชุมนุมในพื้นที่ กทม. ของกลุ่มคณะราษฎร สืบเนื่องมาจากการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม จนมาถึงวันนี้ ก็ได้มีการนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ตุลา ก็ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่แยกปทุมวัน จากนั้นการมีเหล่าแกนนำถูกจับกุม ในข้อหาฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน ต่อมาก็ได้มีกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาประมาณ 50 คน เดินเท้ามายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นแถลงการณ์เรื่อง หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่าง สร้างทางออกให้ประเทศไทย โดยมีรายชื่อแนบท้ายจำนวน 1,118 รายชื่อ แสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน และปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุม รวมถึงให้ปฏิรูปสถาบัน

ล่าสุดทางด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล ยื่นคำร้องเพื่อขอให้สั่งการไปยังกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อให้ตั้งกรรมการสอบสวนและเอาผิดวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา จำนวน 716 คนที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องมายังนายกรัฐมนตรี อันเป็นการฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร หลังจากที่มีบุคคลที่อ้างตนเองว่าเป็นนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและประชาชนจำนวน 1,118 รายชื่อ นำแถลงการณ์มายื่นนายกฯเพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อให้ทำตามกลุ่มคณะราษฎร 63 ดังที่ทราบกันแล้วนั้น

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2547 หมวด 5 ม.38, ม.39 และ ม.45 สมาคมฯจึงนำความมาร้องเรียนของให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ ดังนี้
1)สั่งการไปยัง รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนและเอาผิดวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาจำนวน 716 คน ที่ร่วมลงชื่อใน 1,118 รายชื่อ ที่เรียกร้องมายังนายกฯ ว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร หรือไม่ อย่างไร
2)สั่งการให้สถาบันการศึกษาของรัฐทุกแห่งติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในทุกชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบการเรียน การสอนของคณาจารย์ต่าง ๆ ว่ามีการก้าวล่วงต่อสถาบันฯ ในลักษณะที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร เหมือนกรณีที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ที่ถูกครูพี่เลี้ยงกระทำการละเมิดซึ่งตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีข้อครหาในสังคมเป็นอย่างมากว่ามีคณาจารย์บางคนได้อบรม สั่งสอนนักเรียน นักศึกษา ไปในทางที่อาจเข้าข่ายการละเมิดสถาบันฯ เป็นกิจนิสัย จนล้างสมองความคิดของนักเรียน นักศึกษา นำมาซึ่งการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้ โดยมีพฤติการณ์ที่จาบจ้วงสถาบันจนมิอาจยอมรับได้
3)สั่งการให้ กพร. และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ขึ้นบัญชี (Blacklist) บุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว มิให้แต่งตั้งมาเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือตำแหน่งทางการบริหารหรือทางราชการอื่นใดของหน่วยงานรัฐ ทั้งที่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน นักศึกษาที่กำลังเรียนในชั้น ป.เอก ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ด้วย เพื่อมิให้เข้ารับราชการ หรือเข้ามากระทำการใดๆในระบบราชการตลอดไป จนกว่าจะสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งตนที่มีต่อสถาบันฯแล้ว ส่วนชาวต่างชาติบางท่านขอให้ตรวจสอบว่าเข้ามาอยู่ในประเทศมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าเมืองหรือไม่ และหากพำนักอยู่ต่างประเทศให้ขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศไทยต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด