ประธานวุฒิสภา ประกาศ เตรียมแถลงจุดยืน พิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

1649

ในขณะนี้ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง ที่ออกมาชุมนุมสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้บ้านเมือง อีกทั้งยังจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง

ล่าสุด ในวันที่ 21 ต.ค.63 ได้มีรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้เตรียมนำสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ รวมถึงลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แถลงจุดยืนในเรื่อง การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่งได้ประกาศนัดแถลงในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ