หมอเหรียญทอง ประกาศพร้อมสู้ อริศัตรูที่คิดจะล้มล้างสถาบันฯ ลั่น “บิ๊กตู่” ลาออกเมื่อไหร่ เมื่อนั้นพระมหากษัตริย์สุ่มเสี่ยงต่อภยันตราย

2851

หมอเหรียญทอง แน่นหนา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า “พลเอกประยุทธ์ ลาออกเมื่อไหร่ เมื่อนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์สุ่มเสี่ยงต่อภยันตราย และเมื่อนั้นการบังคับใช้กฎหมายจะไม่สามารถกระทำได้อีกต่อไป ประชาชนจะพร้อมเข่นฆ่าประหัตประหารกันในทันที

กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จะขัดพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อปกป้องพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยชีวิต ด้วยความรุนแรง ซึ่งหมายรวมถึงการประหัตประหารด้วยเช่นกัน แม้ต้องเผชิญหน้ากับกำลังติดอาวุธร่วมขบวนการอริราชศัตรู กองทัพประชาชนก็จะปกป้องพระเจ้าอยู่หัวฯด้วยชีวิต…นี่ไม่ใช่คำขู่ ไม่ดัดจริตโลกสวย ไม่พูดจาดูดีให้นิยมชมชอบ…นี่คือความชัดเจนของผมซึ่งต่อต้านความรุนแรง แต่ก็พร้อมเผชิญหน้ากับความรุนแรงทุกรูปแบบ หากบ้านเมืองเกิดสถานการณ์มิคสัญญีจากอริราชศัตรูล้มล้างพระเจ้าแผ่นดินเช่นกัน


นักการเมืองและพวกโลกสวยทั้งหลายคิดหรือครับว่า พลเอกประยุทธ์ ลาออกแล้ว ขบวนการ “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์” นั้นมันจะปฏิรูปกันอย่างอารยะสวยหรูแล้วประชาชนผู้จงรักภักดีจะศิโรราบเห็นด้วย วาทกรรมปฏิรูปสถาบันฯสวยหรูนั้นมันคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ

ทุกวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำร้ายประชาชนอะไรเลย แล้วจะต้องไปปฏิรูปอะไรกัน…การปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทุกระดับที่มีนักวิชาการ/อาจารย์/ครูจัญไรแฝงตัวสิครับ การปฏิรูปการสื่อสารสารสนเทศสังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางการแทรกซึมล้างสมองคนในชาติให้เกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์จนเกิดความแตกแยกสิครับ การปฏิรูปการเมืองสามานย์สิครับที่มีนักการเมืองจัญไรปะปนเข้ามาบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ …หากจำเป็นต้องปิดระบบสื่อสารสารสนเทศสังคมออนไลน์ก็ต้องทำ

แม้ต้องปิดประเทศเพื่อจัดระเบียบสังคมไปสู่ความสงบเรียบร้อยก็ต้องทำ เราปิดประเทศเพื่อปกป้องชีวิตคนในชาติจากโรคระบาดโควิด-19 จนสามารถจัดการชุมนุมเพื่อก่อจลาจลกันได้อย่างเสรีไร้ขื่อแป สูญเสียเศรษฐกิจชาติอย่างมหาศาล หากเราต้องปิดประเทศเพื่อควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อหยุดยั้งการทำลายชาติก็ต้องทำเมื่อจำเป็น

นักการเมืองและพวกโลกสวยดัดจริตจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ขอให้ พลเอกประยุทธ์ ลาออกนั้นจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กันอย่างไร ช่วยยกรายชื่อบุคคลที่ท่านเห็นควรว่าจะเป็นผู้นำประเทศที่พวกคุณคิดว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และนำพาประเทศไปสู่ความสงบ ความเจริญได้พิจารณาก่อนสิครับว่าคือใคร…แล้วค่อยมาบอกให้ พลเอก ประยุทธ์ เสียสละ…หากบุคคลที่พวกคุณเสนอชื่อนั้นดีจริงเชื่อมั่นได้จริงว่าจะสามารถปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้จริงและนำพาประเทศสู่ความสงบสุขได้จริง

พลเอกประยุทธ์ ท่านลาออกเองของท่านเอง ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ทำอะไรผิด…ผมขอประกาศตนร่วมเป็นร่วมตายกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์…ประชาชนที่เห็นด้วยกับผมจงเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งของท่าน อย่าเพิ่งรวมพลออกมาเผชิญหน้ากับไอ้พวกจัญไรครับ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา”

ที่มา : เหรียญทอง แน่นหนา