แบบอย่างที่น่าชื่นชม! กลุ่มอาชีวะพ่อฯ ตระเวนวาดภาพโครงการพระราชดำริร.9ปลูกฝังนร.เทิดทูนสถาบัน พร้อมไปทำกิจกรรมทุกรร.

10706

จากที่เฟซบุ๊ก เนศ ก่อสร้างดุสิต ซึ่งเป็นของ นายธนเดช ตุลยลักษณะ ประธานกลุ่มอาชีวะพ่อกูวิษณุกรรม ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2567 โดยมีเนื้อหาระบุว่า ผมขอขอบคุณ โรงเรียนวัดสามเพลง(สอนประสิทธิ์วิทยา) ที่ติดต่อผมมาเพื่อที่จะต้องการให้กลุ่ม “อาชีวะพ่อกูวิษณุกรรม”

ทั้งนี้ไปดำเนินการทำกิจกรรมวาดภาพโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่๙ และได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้เหมือนกันกับ “กลุ่มอาชีวะพ่อกูวิษณุกรรม” ว่ากิจกรรมวาดภาพโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่๙ นี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก และจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีจิตอาสา ที่ดีมากยิ่งขึ้น

ผมต้องขอขอบพระคุณ ผอ.เอกชัย เหมือนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามเพลง ด้วยนะครับที่ท่านได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถาบันหลักของชาติ อย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่านักเรียนไทยในยุคนี้ทุกๆคนควรได้รับการปลูกฝังให้รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณูปการ อันใหญ่หลวงกับประเทศไทยของเราอย่างเหลือคณานับได้ จริงๆครับ

โครงการพระราชดำริ 4,810 โครงการ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคุณูปการอันใหญ่หลวงของในหลวงรัชกาลที่๙ และรัชกาลที่๑๐ ทรงสานต่อเท่านั้นครับ ซึ่งยังคงมีคุณูปการอีกมากมายเหลือคณานับได้จริงๆครับ

เพราะฉะนั้นการวาดภาพโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้น เรากลุ่ม “อาชีวะพ่อกูวิษณุกรรม” “ไม่เพียงแต่ได้วาดภาพไว้ที่ฝาผนังของโรงเรียนเท่านั้น แต่เราได้วาดภาพเหล่านั้นไว้ในใจน้องๆนักเรียนทุกๆคนที่โรงเรียนนั้นๆด้วยครับ” ขอบคุณครับ

***ถ้าทางโรงเรียนไหนต้องการให้กลุ่มเรา “อาชีวะพ่อกูวิษณุกรรม” ไปดำเนินการวาดรูปโครงการพระราชดำริให้ ติดต่อ ทัก Inbox มาได้เลยนะครับ ยินดีดำเนินการให้ทุกๆโรงเรียนเลยนะครับ ขอบคุณครับ

#เนศ_ก่อสร้างดุสิต

#ประธานกลุ่มอาชีวะพ่อกูวิษณุกรรม